Chính sách đổi trả

Quy tắc đổi trả hàng hóa

Sản phẩm bắt buộc phải giống như lúc bạn nhận được, chưa từng mặc,giặt và cần để nguyên Tem IEF, sản phẩm được trả về nên bao gồm sản phẩm/phụ kiện/bao bì đầy đủ không bị lỗi. Nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu trả lại, chúng tôi sẽ không chấp nhận trả lại và bạn sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển trả lại.

Quy trình hoàn trả/trao đổi

  1. Vui lòng liên lạc nhân viên chăm sóc khách hàng trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng.

  2. Người dùng phải cung cấp thông tin liên quan như ID đơn hàng và ảnh sản phẩm thực tế trước khi xin phép đổi hàng hàng.
  3. Sau khi duyệt,người dùng tự gửi đồ về Kho. Nếu sản phẩm bị rơi hoặc bị lỗi do lỗi của người sử dụng, người dùng không có quyền yêu cầu đổi/trả.

Chính sách hoàn tiền

Người bán sẽ tiến hành thao tác hoàn tiền trong 15 ngày làm việc sau khi nhận hàng trả, chúng tôi sẽ hoàn tiền căn cứ vào mã vận đơn, số tài khoản ngân hàng và chi nhánh ngân hàng của bạn, người bán không chịu chi phí vận chuyển khi đổi trả hàng.

Miễn trừ trách nhiệm

  1. Trong quá trình đổi trả hàng và hoàn tiền, nếu không thể đổi trả hàng và hoàn tiền hoặc chất lượng kém đi sau khi đổi trả hàng vì lỗi người dùng bao gồm nhưng không hạn chế sử dụng không thoải đáng, giữ gìn hàng hóa không tốt, lỗi do người.

  2. Người bán sẽ không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn hoặc chậm trễ trong dịch vụ hoàn trả và hoàn tiền sản phẩm do trường hợp bất khả kháng hoặc hành động của chính phủ, nhưng sẽ tích cực phối hợp với người dùng để giải quyết vấn đề.