{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua
{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua
{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua
{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua
{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua
{product_vendor} của {product_title} - hiện hữu {shop_name} Mua

424A-DV029-

váy dệt kim sọc Mỏng, thân thiện với da, thoáng khí
color-quả mơ
Vui lòng chọn một color
size-S
Vui lòng chọn một size